trafo VN/NN
Transformátor VN/NN

Transformátor VN/NN

V prosinci 2018 naše firma dodala nový transformátor TR 22/0,4 kV o výkonu 1000kVA  pro firmu IGTT. Transformátor VN/NN byl vybaven ochrannými přístroji pro hlídání tlaku, vývinu plynu, teploty a hladiny oleje. Součástí dodávky byly i úpravy VN rozvodů a připojení na stávající systém ochran vč. provedení výchozí revize. Původní transformátor VN/NN byl ekologicky zlikvidován.