Revize Zlín - elektrorevize

Naši revizních technici jsou schopni Vám pomoci s revizemi v rozsahu E4A (revize nářadí, spotřebičů a prodlužovacích přívodů), až po rozsah E1A/E1B (do 35KV a v objektech s nebezpečím výbuchu). Využijte naše mnohaleté zkušenosti s elektrorevizemi objektů pro bydlení, jako jsou rodinné domy, bytové domy a byty, staveniště stavebních firem, průmyslové výrobní závody, kancelářské budovy, kongresové a kulturní centra, lékařské objekty a prostory zdravotnictví, objekty potravinářské výroby, objekty skladů, nákupní centra, trafostanice VN/NN, ale i objekty s výrobou, kde se vyskytují výbušné atmosféry nebo čerpací stanice PHM, CNG a nejen ve Zlíně. Stále váháte? Revize Zlín – ELPO systém s.r.o. jsou tu pro Vás!
V našem oboru je taktéž důležitá spolupráce s organizací TIČR (Technická inspekce České republiky), s hasiči a také inspektoráty práce OIP.
Technici prochází pravidelně celou řadou odborných školení, jsou členy Unie soudních znalců, z.s. a používají celou řadu pravidelně kalibrovaných měřících přístrojů.

Proč provádět pravidelné kontroly a revize elektrospotřebičů a elektroinstalací?
 • Snížíte riziko nebezpeční požárů.
 • Předejdete možnému úrazu elektrickým proudem.
 • Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb. a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb., je každý provozovatel elektrického zařízení (právnická i fyzická osoba) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, revize elektrického ručního nářadí, spotřebičů a prodlužovacích přívodů dle ČSN 33 1600 ed.2.
 • V případě požáru, nebo úrazu el. proudem vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi
 • Kontrolní orgán ( Oblastní inspektorát práce ) a hasiči vám může udělit finanční pokuty dle zákona č.: 251/2005 Sb.
ZAJIŠŤUJEME REVIZE:
 • Revize dle ČSN 33 1600 ed.2 – nářadí, spotřebiče a prodlužovací přívody
 • Revize strojů a svářeček
 • Objektů tř. A – normální prostředí bez nebezpečí výbuchu (administratitvní budovy, prům. haly, rodinné domy)
 • Objektů tř. B – prostředí s nebezpečím výbuchu (ČS PHM, lakovny)
 • Trafostanic a rozvodů VN do 35 kV
 • Hromosvodů a zemičů vč. výpočtu rizik
Vaše

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů