opravy elektroinstalace a revize
Rekonstukce rozvodů krizového vozidla V3S Praga

Naše firma provedla opravu a rekonstrukci elektroinstalace městského krizového vozidla Praga V3S vč. revizí.
Město je díky tomu lépe připraveno na zvládání krizových situací jako jsou povodně a jiné nenadálé katastrofy.