Zajišťujeme:

Provádíme přípravu, školení a zkoušky podle §14 vyhl. č. 50/78Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která má platnost 3 roky.
V prostorách naší firmy probíhají školení a zkoušky, vždy podle množství zájemců a to až do cca 12 míst a nebo je možné se domlouvat na školení, které je možné uspořádat v prostorech Vaší společnosti nebo dle domluvy.
Rozsah možného proškolení je dle §4, §5 -§8, §10 v rozsahu do 1000V
ale také je možnost proškolení pracovníků do prostor s nebezpečím výbuchu Ex (B) a do zařízení do 35kV.

Na školení jsou předávány informace z praxe od našich revizních techniků, informace o zákonech, vyhláškách a také ČSN normách.

  • individuální i celo-firemní školení dle vyhlášky 50/78 Sb.
  • Školíme odbornou způsobilost v elektrotechnice §4 – §8 a §10 pro objekty A, B a VN
  • Školení možno provést v prostorách naší společnosti (až 12 účastníků) nebo přímo v prostorách Vaší firmy
Jaké doklady je nutné doložit před absolvováním školení?
  • Doklad o nejvyšší odborném vzdělání v oboru elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, osvědčení o rekvalifikaci, atd.)
  • Potvrzení praxe (starou vyhl.50, nebo potvrzení zaměstnavatele, OSVČ čestné prohlášení)
  • Potvrzení o absolvování lékařské prohlídky vč. potvrzení práce ve výškách – tabulka s termíny kontrol zde
  • Vyplněnou přihlášku s potvrzenou praxí v oboru – přihláška zde
Vaše

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů