Kompletní dodávka kioskové trafostanice pro výrobní areál

– výkopové práce a protlaky
– příprava lože pro kioskovou trafostanici
– osazení kiosku trafotanice vč. uzemnění
– připojení na podpěrném bodu VN distribuce
– dodávka olejového transformátoru 160kVA
– dopojení areálových rozvodů NN, vč. dodávky pojistkové skříně
– terénní úpravy