trafo VN/NN
Revize elektro Silnoproudé instalace

Transformátor VN/NN

Transformátor VN/NN V prosinci 2018 naše firma dodala nový transformátor TR 22/0,4 kV o výkonu 1000kVA  pro firmu IGTT. Transformátor VN/NN byl vybaven ochrannými přístroji pro hlídání tlaku, vývinu plynu, teploty…

opravy elektroinstalace a revize
Revize elektro Silnoproudé instalace

Rekonstrukce krizového vozidla pro město Zlín

Naše firma provedla opravu a rekonstrukci elektroinstalace městského krizového vozidla Praga V3S vč. revizí. Město je díky tomu lépe připraveno na zvládání krizových situací jako jsou povodně a jiné nenadálé…

Hromosvod
Hromosvody Revize elektro

Bleskosvod MŠ Vsetín pro firmu KOMA

Minulý měsíc jsme dokončili montáž bleskosvodu a uzemnění pro mateřskou školu ve Vsetíně pro firmu KOMA. Zakázka byla provedena vč. výpočtu rizik a revizí.

inspektorát SK
Hromosvody Revize elektro

Oprávnění pro revize na Slovensko E2A

    Momentálně jsme schopni pro Vás udělat revize i na Slovensku, jelikož náš pracovník získal v místě osvědčení na provádění revizí v rozsahu E2A.