Realizujeme elektroinstalace do prostorů s nebezpečím výbuchu Ex:

Provádíme el. instalace, servis a údržbu na zařízeních, která jsou v prostorech s nebezpečím výbuchu (Ex) jako je osvětlení, odsávání, napojení speciálních zařízení v těchto speciálních prostorech a objektech a to pomocí certifikovaných materiálu s příslušnými atesty a to například v provozech čerpacích stanic PHM, lakoven, výrobních podnicích.
Pozor el. instalaci, servis, ale také údržbu v těchto prostorech smí provádět pouze osoby, které prošly školením vyhl.50 v rozsahu proškolení do těchto prostor (Ex).

Vaše
Souhlasím se zpracováním osobních údajů